Tarief

Het tarief bedraagt voor gesprekken overdag € 68,00 per gesprek. Voor een gesprek wordt in de regel een uur gereserveerd. In geval van drie-gesprekken (bijvoorbeeld echtparen) duren de gesprekken vaak 1½ uur. Het tarief bedraagt dan 1½ x € 68,00 = € 102,00. Voor gesprekken ’s avonds bedragen de tarieven respectievelijk € 80,00 en € 120,00. Naarmate een gesprek langer duurt, wordt het gesprekstarief met een evenredig deel verhoogd.

Sommige zorgverzekeraars zijn bereid (een deel van) de kosten te vergoeden.

Ook zijn er kerken (diaconieën), die tegemoet komen in de kosten. In principe zijn de kosten aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Raadpleeg uw fiscaal adviseur.