Methoden

Er wordt vooral gewerkt met het model van de Transactionele Analyse. Hiermee help ik cliënten inzicht in zichzelf te verwerven, in de ander en in hun situatie. Ook bied ik hen hiermee handvatten om anders (beter) met zichzelf, de ander en hun situatie om te leren gaan.

Verder wordt er in de hulpverlening uitgegaan van de 'contextuele benadering'. Dit wil zeggen dat problemen in een bredere context worden bezien: in de gesprekken wordt ook gekeken naar de relaties waarvan de cliënt deel uitmaakt, zoals ouders, grootouders, partner, kinderen, werk, kerk enz.

Ook wordt er cognitief gedragstherapeutisch gewerkt. Elementen van de gestalt worden ook wel toegepast. Soms wordt de Rationeel Emotieve Therapie gebruikt.

Het spreekt voor zich dat de keus van de methodiek past bij de problematiek van de cliënt.

De gesprekken vormen de belangrijke basis van het hulpverleningsproces. Van de cliënt wordt verwacht dat hij in de tijd die tussen de gesprekken ligt bezig gaat met wat in de gesprekken wordt aangereikt. Er worden 'opdrachten' gegeven om wat in de gesprekken wordt besproken in de praktijk van het dagelijks leven te oefenen.