Hulpverlener

Foto van HermaMijn naam is Herma Knol-Versteegt

Ik ben getrouwd met Ries.

Samen kregen wij vier fijne kinderen, die inmiddels alle vier getrouwd zijn, dus zijn we ook vier schoonkinderen rijk. Behalve met onze kinderen zijn we gezegend met acht kleinkinderen.
Vanwege steeds weerkerende depressies in het verleden, ben ik zelf cliënt/patiënt geweest. In een moeilijke periode heb ik wel gedacht: als ik hier ooit uit kom, wil ik zelf iets gaan doen voor mensen die psychische problemen hebben. Sinds eind 1994 ben ik genezen van mijn psychische klachten. Ik hield mijn motivatie om op dit terrein zelf iets te gaan betekenen voor anderen.
Van 1996 tot 1998 heb ik de basis- en vervolgcursus PsychoPastorale Hulpverlening (PPH) voor klaagvrouw gevolgd.

Van 1997 tot 2000 heb ik als gastvrouw vrijwilligerswerk gedaan in therapieboerderij 'In de Wingerd' te Wapenveld.

In 1999 ben ik aan de Gereformeerde Hogeschool in Zwolle de studie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening gaan volgen. Het laatste jaar van deze vierjarige studie heb ik gevolgd aan Hogeschool Windesheim in Zwolle. In juni 2003 ben ik hier cum laude afgestudeerd.

De laatste drie jaren van de studie heb ik ervaring in het werk opgedaan door bij een instelling voor maatschappelijk werk twintig uur per week stage te lopen, waarbij ik vanaf het begin zelfstandig heb gewerkt.

Van oktober 2003 tot februari 2004 ben ik als invallend maatschappelijk werker werkzaam geweest in Meppel.
Door mijn persoonlijke levensgeschiedenis en door mij door studie en stage verder te bekwamen, heb ik gemerkt dat ik vooral mensen met psychosociale problemen iets te bieden heb. Doordat ik zelf cliënt/patiënt ben geweest, heb ik een en ander echt doorleefd. Hierdoor beschik ik over een goed inlevings-vermogen. (Het is bij mij niet alleen 'boeken-wijsheid'.)

Zelf ben ik indertijd vooral geholpen met het model van de Transactionele Analyse (TA). Dit model wordt in het maatschappelijk werk niet veel gebruikt. Collega's die al lang in het vak zaten, merkten dat ik bij mijn cliënten hiermee goede resultaten behaalde. Met de TA verwerven cliënten een helder inzicht in zichzelf en hun omgeving en wordt hen handvatten aangereikt om anders met zichzelf, hun omgeving en hun situatie om te gaan.

Ook nu werk ik veel met de Transactionele Analyse en gebruik daarbij waar dat wenselijk is elementen uit andere methodieken en theorieën, zoals gestalt, de systeemtheorie, cognitieve gedragstherapie en de contextuele therapie.

Heel graag wil ik mijn christen-zijn in de hulpverlening kunnen gebruiken. De werkplekken waar dit kan, zijn dun gezaaid. Dit aspect heeft er mede toe geleid dat ik in 2004 na rijp beraad een eigen praktijk ben begonnen.
Vanaf december 2004 tot eind 2005 ben ik - naast het werk in de eigen praktijk - op verzoek als vervanger tijdens ziekte gemiddeld 20 uur per week werkzaam geweest als maatschappelijk werker bij een instelling in de regio.

Van half mei 2008 tot half oktober 2008 ben ik - ook weer naast het werk in de eigen praktijk - op verzoek 16 uur in de week werkzaam geweest als sociotherapeut op therapieboerderij In de Wingerd in Wapenveld.

Ik sta ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers en bij de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Christen Hulpverleners.

Zo nodig wordt er, in principe anoniem of anders na overleg met de cliënt, overleg gepleegd met collega-hulpverleners of andere disciplines (arts, psychiater, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, psycholoog, predikant, voorganger).