Hoezo “Perspectief”?

Door de professionele hulpverlening wordt de cliënten weer perspectief geboden, uitzicht uit de problemen. De hulpverlener en de cliënt werken samen aan een oplossing voor de problematische situatie. Of de cliënt wordt handvatten geboden om op zo'n manier met de problemen te leren omgaan, dat het probleem minder zwaar wordt en het leven draaglijker.

'Perspectief' wil helpen om tot overzicht te komen, tot rust, tot acceptatie, tot moed en vertrouwen, kortom: uit donker en benauwdheid, naar licht en vrijheid. Het leven met God geeft perspectief. Nu al, voor elke dag, door zijn beloften van kracht en nabijheid.

Het geeft ook de hulpverlening een dieper perspectief als we beseffen dat het welslagen van de hulpverlening niet alleen afhankelijk is van ons mensen, maar zeker ook van de nabijheid door Zijn heilige Geest en van Zijn zegen. Ook voor de toekomst geeft God perspectief: Zijn belofte van eeuwig leven, waarin er geen spanning meer is, geen onzekerheid, geen enkele psychische of lichamelijke pijn, maar waarin er zo'n HEERlijkheid zal zijn dat wij ons er geen voorstelling van kunnen maken.