Hoe

U kunt zich op werkdagen telefonisch aanmelden (ook 's avonds) op het telefoonnummer van de praktijk: 0525 – 63 01 31. In dit aanmeldingsgesprek worden wat zakelijke gegevens gevraagd en genoteerd en wordt u tevens gevraagd in het kort aan te geven voor welk probleem hulp wordt gevraagd. Als het probleem en de hulpvraag bij Perspectief lijkt te passen, wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek.

Tijdens het intakegesprek is het de bedoeling een breder beeld te krijgen: wat zijn de klachten en de problemen, wat kan de oorzaak zijn, hoe lang spelen de klachten al, etc. maar ook: hoe steekt de cliënt als persoon in elkaar. Aan het eind van dit intakegesprek zal duidelijk zijn of de hulp die u nodig heeft door Perspectief kan worden geboden. Indien nodig wordt u doorverwezen.

Als Perspectief u de hulp kan bieden die u nodig heeft, wordt een afspraak gemaakt voor het eerste behandel-/begeleidingsgesprek. Deze gesprekken vinden in principe één maal in de veertien dagen plaats. Eventueel kan tijdelijk één gesprek in de week gehouden worden.

Naarmate de cliënt beter met zichzelf of het probleem kan omgaan, wordt overgegaan naar langere tussenpozen, om de zelfstandigheid te vergroten. Belangrijk is dat de hulpverlening echt beklijft, maar de totale duur van de hulpverlening wordt wel zo kort mogelijk gehouden.

U kunt Perspectief ook bellen als u vrijblijvend informatie wilt.